Rozhodčí

12.09.2022

Zápisy posledních dvou jednání komise rozhodčích OFS Vsetín

Komise rozhodčích OFS Vsetín přináší zápisy z posledních dvou jednáních.

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích

č. 1/2022-23

Datum a místo konání: 16.8.2022, sídlo OFS Vsetín

Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml.

Omluveni: -

1. UKONČENÍ ČINNOSTI ČLENA KR OFS VSETÍN:

Na vlastní žádost z časových důvodů ukončil činnost v KR OFS Vsetín p. Martin Straka.

KR OFS Vsetín p. Strakovi děkuje za jeho činnost v KR OFS Vsetín.

2. ROZHODČÍ NOVÁČCI:

Na Listinu rozhodčích OFS Vsetín byli po absolvování úvodního školení na hrací ploše a seznámením s programem IS.FOTBAL zařazeni čtyři noví rozhodčí: Jonáš Halašta, Tomáš Janota, František Liška, Štěpán Macíček.

3. VYŘAZENÍ ROZHODČÍHO Z LISTINY KR OFS VSETÍN

KR OFS Vsetín rozhodla o vyřazení rozhodčího Petra Mikůše z Listiny rozhodčích OFS Vsetín z důvodu opakované neomluvené účasti na seminářích R OFS Vsetín a z důvodu neuhrazené pokuty udělené mu KR OFS Vsetín dne 12.4.2022.

Dotyčný je povinen odevzdat rozhodcovské vybavení, které mu bylo KR OFS Vsetín zapůjčeno.

4. DFA OFS

Předseda KR OFS seznámil členy KR s novým nařízením FAČR, kterým se v rámci úsporných opatření omezuje proplácení DFA v soutěžích OFS.

5. INFORMACE PRO ROZHODČÍ OFS

Rozhodčím OFS Vsetín byly prostřednictvím e-mailu zaslány Změny pravidel fotbalu, novelizovaný Řád R a DFA a informace k systému střídání hráčů v utkáních dle RS KFS Zlín a RS OFS Vsetín.

6. NÁHRADNÍ SEMINÁŘ R a DFA

V rámci zasedání KR OFS Vsetín proběhl náhradní seminář pro R a DFA OFS Vsetín.

Semináře se zúčastnili:

R – Daniel Di Maio, Daniel Ščotka, Radim Žmiják

DFA – Roman Číž, Karel Juřica, František Kýr

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích

 

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích

č. 2/2022-23

Datum a místo konání: 6.9.2022, sídlo OFS Vsetín

Přítomni: René Stodůlka, Jan Filgas, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml.,

Omluveni: -

Hosté: Pavel Březík

1. DOPLNĚNÍ KR OFS VSETÍN

KR OFS Vsetín byla doplněna novým členem p. Janem Filgasem.

2. ROZHODČÍ NOVÁČCI

Předseda KR OFS informoval členy KR o působení rozhodčích nováčků, kteří byli v uplynulých kolech delegováni ke svým prvním utkáním.

Jedná se o tyto rozhodčí: Jonáš Halašta, Tomáš Janota, František Liška, Štěpán Macíček.

3. ZÁJEMCE O FUNKCI ROZHODČÍHO

Na zasedání KR se dostavil nový zájemce u funkci rozhodčího p. Jiří Palát, s dotyčným bude následně provedeno úvodní školení a po jeho absolvování bude rozhodčí zařazen na Listinu rozhodčích OFS Vsetín.

4. KONTROLA ZÁPISU O UTKÁNÍ

Při kontrole zápisů o utkání byly zjištěny nedostatky u těchto rozhodčích:

Daniel Di Maio - (nezdůvodněné účtování dopravného) – R je potrestán dle sazebníku KR OFS Vsetín.

Ivo Křížák /MěFS Ostrava/ - (závažný administrativní nedostatek ve vyplňování zápisu) - Přestupek je předán k vyřešení KR MěFS Ostrava s návrhem udělení pokuty dle sazebníku KR OFS Vsetín.

5. DFA

Na Listinu delegátů OFS Vsetín byl nově zařazen p. Jan Filgas.

6. AKTUALIZACE ADRESÁŘE ROZHODČÍCH

Rozhodčím OFS Vsetín bude prostřednictvím e-mailu zaslán aktualizovaný adresář rozhodčích, doplněný o nové členy.

7. PROTEST DRUŽSTVA TJ SOKOL JARCOVÁ

KR OFS Vsetín se zabývala protestem oddílu TJ Sokol Jarcová z utkání OP mužů FC Zubří – TJ Sokol Jarcová ze dne 28.8.2022 a rozhodla takto:

rozhodčí utkání p. Huser David ID: 76100146 se dopustil závažných administrativních nedostatků ve vyplňování zápisu o utkání (neuveden AR2 a nesrovnalost ve střídajícím hráči a střelci branky družstva H).

Vzhledem k nerespektování výzvy o vyjádření se k protestu dotyčným rozhodčím KR OFS Vsetín rozhodla, že dotyčný nebude do konce podzimní části SR 2022/23 delegován k utkáním soutěží OFS Vsetín. Zároveň je jednání rozhodčího přenecháno k posouzení KR MěFS Ostrava s návrhem udělení pokuty 500 Kč.

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích