Rozhodčí

12.10.2022

Zápis z jednání komise rozhodčích OFS Vsetín - 5. října

Komise rozhodčích OFS Vsetín přináší zápis ze svého posledního jednání.

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích

č. 3/2022-23

Datum a místo konání: 5.10.2022, sídlo OFS Vsetín

Přítomni: René Stodůlka, Jan Filgas, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml.

Omluveni: -

1. OKRESNÍ VPR – ŠKOLENÍ NOVÁČKŮ

V rámci zasedání KR OFS Vsetín proběhlo další školení rozhodčích nováčků.

Školení se zúčastnili všichni pozvaní rozhodčí: Janota, Liška, Macíček, Palát, Provázek.

2. DOPLNĚNÍ LISTINY ROZHODČÍCH OFS VSETÍN

KR OFS Vsetín schválila zařazení rozhodčích Jakuba Hutyry a Davida Provázka na Listinu rozhodčích OFS Vsetín.

3. ZÁJEMCI O FUNKCI ROZHODČÍHO

Přes náborovou kampaň CHCI PÍSKAT a přes stávající rozhodčí byla KR kontaktována čtyřmi novými zájemci o funkci rozhodčího. Po absolvování úvodních školení budou dotyční zařazeni na Listinu rozhodčích OFS Vsetín.

4. KONTROLA ZÁPISŮ O UTKÁNÍ

Při kontrole zápisů o utkání nebyly zjištěny závažnější administrativní nedostatky. Rozhodčí však budou i nadále prostřednictvím e-mailu průběžně informováni o případných drobných nedostatcích.

5. DFA OFS VSETÍN

Vzhledem k tomu, že během podzimní části přibylo v rámci OFS Vsetín několik nových rozhodčích, dohodla se KR na možném rozšíření Listiny delegátů OFS Vsetín. Tento krok by měl především zajistit dohled a pomoc rozhodčím nováčkům při jejich prvních utkáních. Vytipované osoby budou KR osloveny během zimní přestávky.

6. UTKÁNÍ NAVŠTÍVENÁ ČLENY KR OFS VSETÍN

KR vyhodnotila poznatky z utkání, která za uplynulý měsíc členové KR navštívili.

7. SEMINÁŘ ROZHODČÍCH OFS VSETÍN

KR se předběžně zabývala programem zimního semináře rozhodčích. V rámci semináře proběhne i další část okresního VPR pro rozhodčí nováčky a pro perspektivní mladé rozhodčí.

Pozvánku na seminář obdrží rozhodčí prostřednictvím e-mailu.

8. VPR KFS ZLÍN

Po skončení podzimní části SR 2022/23 proběhne VPR KFS ZLÍN, na toto VPR budou opět pozváni i rozhodčí OFS Vsetín. Pozvánku obdrží rozhodčí prostřednictvím e-mailu.

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích