Rozhodčí

21.03.2022

Proběhl jarní seminář rozhodčích OFS Vsetín

Druhý březnový víkend se uskutečnil zimní seminář rozhodčích OFS Vsetín. Historicky poprvé se jednalo o dvoudenní seminář a jsme rádi za to, že se mohl uskutečnit a že jeho průběh naplnil očekávání komise.

Seminář byl rozdělen do několika bloků. Jednalo se například o videorozbory, správné vyplňování zápisů o utkání, postřehový ale i standartní test z Pravidel fotbalu. Kromě členů KR OFS Vsetín během semináře vystoupil předseda OFS Vsetín p. Stanislav Volek st., který si připravil přednášku doplněnou o videoklipy na téma Změny pravidel fotbalu a hra rukou. Dále vystoupil p. Jan Filgas se svou přednáškou na téma Osobnost rozhodčího, do které mimo jiné zařadil postřehy získané z utkání řízenými rozhodčími nováčky, které v loňském roce navštívil.

Semináře se zúčastnilo 19 rozhodčích a jak se již pomalu stává pravidlem, bylo mezi nimi i několik rozhodčích KFS Zlín.

Během semináře byl vyhlášen nejlepší rozhodčí OFS Vsetín za rok 2021, kterým se stal Jakub Orság.

Závěrem bych rád poděkoval rozhodčím za účast a přístup k semináři a také všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Výkonnému výboru OFS Vsetín děkujeme za podporu, díky které jsme mohli tento seminář uspořádat.

 

René Stodůlka
předseda KR OFS Vsetín