Rozhodčí

16.03.2022

Rozhovor v předsedou komise rozhodčích OFS Vsetín René Stodůlkou před startem jarní části sezony

Přinášíme rozhovor s předsedou komise rozhodčích OFS Vsetín.

Kolik nových rozhodčích působilo na podzim v okresních soutěžích a jak jste s nimi spokojeni?
Podařilo se nám získat dva nové rozhodčí - Daniela Di Maia a sl. Mikuláštíkovou. Oba začali jako každý nováček nejdříve řídit utkání mládeže pod dohledem členů KR OFS Vsetín a jsme rádi, že zvládli své začátky bez větších problémů a plnohodnotně se začlenili mezi rozhodčí. 

 

Končí některý rozhodčí po podzimu činnost nebo se naopak některý rozhodčí vrací?
Po podzimní části dále pokračují všichni naši rozhodčí, za což jsme samozřejmě velmi rádi.
Co se týká návratů, tak v soutěžích OFS Vsetín znovu působí Radek Škuta a Ondra Perutka. 
Během podzimu jsme byli v kontaktu i s některými dalšími rozhodčími, kteří nedávno přerušili činnost a věřím, že ještě neřekli poslední slovo a v rozhodcovském dresu je na hřištích v budoucnu ještě uvidíme. 

 

Kolik nových adeptů se hlásí pro jaro?
Prostřednictvím náborové akce Chci pískat se během zimní přestávky v rámci okresu Vsetín zatím přihlásili dva noví zájemci, po absolvování semináře rozhodčích a po úvodním zaškolení začnou pod dohledem členů KR OFS Vsetín řídit svá první utkání.

 

Potěšil vás s KR fakt, že FAČR obnovuje kampaň Chci pískat? Očekáváte, že i přes tuto kampaň může v našem okrese někdo začít pískat?
Věřím spolu s kolegy z komise, že tato náborová kampaň může někoho z potencionálních zájemců o funkci rozhodčího oslovit. Je dobře, že Úsek rozhodčích FAČR, vědom si celorepublikového nedostatku rozhodčích, se nyní aktivně zapojuje nejen do náboru, ale i do vzdělávání rozhodčích již od okresní úrovně. 
Pod záštitou FAČR byla v těchto dnech zřízena nová funkce tzv. Okresního gestora rozhodčích, který bude mít na starost nejen aktivní vyhledávání nových zájemců, ale také jejich úvodní zaškolení a následnou účast na jejich prvních utkáních. 

Zde totiž v minulých letech nejen v rámci našem okresu vznikala asi největší překážka v pokračování především mladých rozhodčích, kteří svá první utkání řídili bez zástupců ze strany KR, případně bez svých zkušenějších kolegů, a při prvních projevech negací ze strany hráčů, funkcionářů a diváků s pískáním záhy skončili. 
Na toto jsme se v rámci KR OFS Vsetín zaměřili hned na začátku našeho působení. Proto u všech čtyř nováčků byli přítomni i na mládežnických utkáních členové KR OFS Vsetín nebo delegáti FAČR. Snad i díky tomu nikdo z těchto nováčků neskončil a bez větších obtíží vykonávají funkci rozhodčího. 

Kromě nově určené osoby ve funkci okresního gestora budou tuto činnost zajišťovat také nově vzniklí Krajští  koordinátoři rozhodčích, kteří budou mít za úkol koordinovat okresní gestory rozhodčích ve svých krajích a podporovat z krajské pozice celostátní náborovou kampaň Chci pískat ještě dalšími lokálními náborovými kampaněmi a podpůrnými akcemi. 

Novinek ze strany FAČR je jen během letošního roku několik. Zmínil bych například tzv. Startovací balíček, kterým FAČR materiálně vybavuje nové rozhodčí, nebo např. zřízení nového systému XPS, ke kterému budou mít ze svých počítačů a mobilních telefonů přístup nejen členové KR, ale i rozhodčí samotní. Zde bude k dispozici obsáhlá metodika Pravidel fotbalu, a i my jako komise máme možnost zde sami přidávat spoustu dalších užitečných materiálů, které rozhodčí budou moci využít pro svou činnost, například i videoklipy s výkladem, které rozhodčí měli možnost vidět na proběhlých seminářích a okresních VPR. 

Pokud budou podobné aktivity ze strany FAČR pokračovat i nadále, věříme, že se to projeví ve zvýšení počtu nových, ale i v kvalitnějších výkonech stávajících rozhodčích.

 

Jakou představu máte pro jaro v otázce obsazování zápasy rozhodčími MěFS Ostrava?

Systém obsazování včetně zapojení rozhodčích MěFS si ještě upřesníme v rámci zasedání KR před zahájením jarní části. 
V rámci KR jsme se však již dohodli, že vytipovaní rozhodčí, kteří mají předpoklady k postupu do krajských soutěží, budou obsazováni do  "obtížnějších" utkání - derby, utkání o postup, o sestup apod. Tímto krokem sledujeme získávání pro ně cenných zkušeností, které pak následně využijí i při postupu do vyšších soutěží. Kvalitní teoretická a fyzická příprava je pro mladé rozhodčí zásadní, ale ze všeho nejdůležitější je pro ně odpískat pokud možno co největší množství takových utkání.

 

Co se týká obsazování samotného, musím znovu zmínit poděkování Pavlu Březíkovi, který se funkce v obsazovacím úseku zhostil na výbornou. I s počtem rozhodčích, které máme k dispozici, dokáže obsadit jednotlivá utkání tak, aby konkrétní obsazení dávalo smysl. Zároveň se snaží utkání obsazovat tak, aby se rozhodčím neopakovala družstva v utkáních, která řídí. 

Zároveň děkuji i samotným rozhodčím, kteří se až na malé výjimky omlouvají z delegací opravdu jen v opodstatněných případech. Poděkování patří také některým rozhodčím KFS Zlín, kteří v loňském roce pomohli z pozice AR svým začínajícím kolegům při jejich prvních utkáních v mužské kategorii a také těm, kteří především v pracovních dnech řídí utkáních mládeže a funkci rozhodčího tak nemusí zastávat nikdo z řad funkcionářů družstev.

 

Jaký je plán a harmonogram akcí pro další vzdělávání rozhodčích během jarní části sezony od dubna do června?
Jako komise budeme stejně jako v podzimní části pokračovat v nastaveném systému vzdělávání a asistence nad začínajícími a perspektivními rozhodčími.
Během jarní části uspořádáme v rámci okresního VPR praktické cvičení na hrací ploše a také blok zaměřený na teorii a Pravidly fotbalu.

 

V lednu proběhla schůzka předsedů KR a zástupců KR KFS Zlín za účasti FAČR instruktorů rozhodčích - pánů Pochylého a Koláčka, kde bylo podrobně rozebráno fungování VPR KFS Zlín v návaznosti na jednotlivé OFS. 

 

Jednou z novinek je i např. pořizování videozáznamů z některých utkání OFS se zaměřením na výkony rozhodčích a jejich následné rozbory komisí rozhodčích, ale i výše jmenovanými instruktory, kteří mají v plánu v pozici DFA navštívit některá utkání OP OFS. Pro rozhodčí je zpětný rozbor jejich výkonu jednoznačným přínosem. Přeci jen, vidět na videozáznamu přímo sebe se všemi pozitivními i negativními aspekty je pro rozhodčího nejcennější zpětná vazba. Chystáme se však s touto novinkou zaměřit přednostně na ty rozhodčí, u kterých je patrná perspektiva k řízení utkání vyšších soutěží. 

 

Závěrem bych chtěl vzkázat všem těm, kteří uvažují, že by s pískáním začali, aby se neváhali přihlásit přes náborovou akci Chci pískat. Samozřejmě také můžou kontaktovat přímo KR OFS. Za KR OFS Vsetín jsme připraveni všechny nováčky v jejich začátcích maximálně podpořit a pomoct jim v jejich výkonnostním růstu. Už nyní se tato aktivita začíná projevovat ve výkonech především nových mladých rozhodčích, kteří postupně získávají zkušenosti, pískání jako takové se stalo jejich koníčkem a jsou na dobré cestě k postupu do vyšších soutěží.