Ženy

23.11.2020

ŽENSKÝ BANÍK NAVÁZAL SPOLUPRÁCI S AUSTRALSKÝM KLUBEM FC BULLEEN LIONS

Ženská a dívčí Akademie FC Baník Ostrava ani v této nelehké době nezahálí a pracuje na zkvalitnění péče o hráčky.

V rámci plnění programu Duke of Edinburg Award's, který letos odstartovaly naše juniorky a propagace ženského a dívčího fotbalu ve světě, jsme zahájili spolupráci s australským ženským klubem z Melbourne, hrajícícím pod hlavičkou FC Bulleen Lions. Jedná se o velmi úspěšný ženský klub s dívčí mládeží. Navázání kontaktu má na svědomí vedoucí trenér ženských týmů Milan Páleník, který v Austrálii působil a prvotní zájem klubů nakonec vyústil ve vzájemnou spolupráci. Pilotním projektem bude společné seznámení ženských týmů a jednotlivých kategorií dívčích týmů a jejich komunikace v anglickém jazyce a navázání kontaktů mezi hráčkami. Do budoucna bychom rádi podnikli další kroky, které by nám umožnily vzájemné setkávání a spolupráci na úrovni trenérů s možností stáží a hráčských výměných pobytů. Považujeme tento krok za velmi důležitou součást výchovy našich fotbalistek a rozšíření jejich obzorů a fotbalových možností za hranice ČR!!!