SpSM

20.10.2021

Začal se FC Vsetín budovat nový domov?

Je to krásná vize i sen. FC Vsetín by měl v budoucnu působit ve zbrusu novém areálu Na Ohradě.

Minulý týden mohli být občané města Vsetín svědky dlouho očekávané události. Na osiřelý a dlouho chátrající bývalý spartakiádní stadion vjela těžká technika a začalo se s demolicí ochozů. Na tu by měla navázat dlouho očekávaná stavba nového sportovního areálu. Všichni přijíždějící motoristé na Vsetín se tak nebudou muset dívat na ten zapomenutý a bodláky zarostlý prostor, který měl již dávno opět sloužit sportu a dětem.

V minulých letech, ve spolupráci se zástupci sportů a radnice, vnikla Sportovní koncepce města Vsetín, která byla v roce 2020 schválena i zastupitelstvem. Mnoho debat se na toto téma vedlo v minulých letech, nemá již cenu se zde k nim vracet. Výkonný výbor FC Vsetín svého času jasně formuloval své požadavky na dvě fotbalová hřiště, jak je tomu v podobně velkých městech běžné. Fotbalový klub ve Vsetíně má v současné době v pronájmu městský stadion na Tyršovce, a proto s velkou nadějí vzhlížíme na možnost využití další městské travnaté plochy, právě na zmiňovaném bývalém spartakiádním stadionu na Ohradě.

V takovém případě by měl fotbal jedno hřiště na Ohradě, druhé travnaté hřiště na Tyršovce. Dále velkou „umělku“ Pod Pecníkem, s veškerým zázemím. A nakonec malou „umělku“ u ZŠ Sychrov. Počet sportovišť pro fotbal v našem městě by byl  dostačující. Pokud by sportoviště nebyla rozeseta po celém městě. Ale s tím těžko něco naděláme, Vsetín leží v údolí, všude kolem města jsou valašské krpále, fotbal se těžko hraje do kopce.

Do toho je zde mnohokráte diskutovaná snaha (a především vůle) mezi radnicí a TJ Zbrojovka Vsetín o využití (výměně) pozemků, které souvisí s plánovanou velkou rekonstrukcí vsetínského nádraží a přilehlých prostor. Konkrétně jde i o část Tyršovky, kde je záměr postavit tenisovou halu. Vzhledem k tomu, že je fotbalový oddíl na Tyršovce jen v nájmu, majitelem hřiště je město Vsetín, tak má výkonný výbor FC Vsetín v ruce, trefně řečeno ústy svého místopředsedy Radima Dobeše, pouze jednu hrací kartu a tou je černý Petr.

Ve zmiňované koncepci sportu ve Vsetíně je tedy plánováno jedno fotbalové hřiště na Ohradě, kde by měl mít fotbal své zázemí v nově zbudované tribuně. Spolu s dalšími sporty. Musíme uznat, že projekty vypadají velmi pěkně. Zástupci radnice nás zvali k jednáním s projektanty a prakticky ve všech našich žádostech nám vyšla radnice vstříc a projektanti návrhy přepracovávali. Tak uvidíme, jaká bude konečná podoba. V každém případě jsme rádi, že se na Ohradě konečně hnuly ledy a nejen stovky mládežnických fotbalistů budou bedlivě sledovat stavební ruch, který věřme, přinese dalším generacím vsetínských sportovců moderní stadion pro sportovní vyžití.

 

Jsme si vědomí toho, že téma Tyršovky a přilehlých prostor rezonuje mezi občany Vsetína. Názory jsou velice různorodé. Od zastánců k odpůrcům změn. Fotbalový klub vzhlíží k započaté rekonstrukci spartakiádního areálu na Ohradě s nadějí, že budeme mít k dispozici více tréninkové i hrací travnaté plochy na Vsetíně. Když to nebudou dvě regulérní travnatá hřiště, tak alespoň jedno nové, moderní hřiště s kompletním zázemím, plus druhé tréninkové, se zázemím. A s možností odehrát na Tyršovce mládežnické zápasy, včetně ligových zápasů v rámci Sportovního střediska mládeže Fotbalové asociace, jehož statut FC Vsetín má.

Stavební práce na Ohradě začaly, věřme, že se zanedlouho ukáže jaká bude reálná podoba všech zmiňovaných sportovišť.

Máme jasný slib představitelů radnice, že fotbal nebude odkloněn kamkoliv pryč z Tyršovky dříve, než bude na Ohradě stát regulérní nový sportovní areál. Dále, že na Tyršovce zůstane dostatek prostoru pro dvě fotbalová hřiště pro ligové mistrovské zápasy mládeže. 

Pokud bude na Vsetíně nový areál na Ohradě a budeme moci využívat i současnou a následně zrekonstruovanou Tyršovku, tak jenom dobře.   

 

Petr Říha