Rozhovory

21.02.2021

Ze zlatého archívu valašského fotbalu - Rozhovor s novým předsedou komise rozhodčích OFS Vsetín Milanem Palackým

V pravidelné rubrice se vracíme k zajímavým událostem valašského fotbalu od doby vzniku našeho informačního portálu v roce 2015.

Bývalý výborný rozhodčí a nyní delegát FAČR Milan Palacký se stal novým předsedou komise rozhodčích OFS Vsetín, když vystřídal Františka Beneše. Milan Palacký poskytl ochotně našemu informačnímu portálu následující rozhovor.

 

Jaký je tvůj názor na Fotbalovou r(e)voluci?

Jen úvodem bych chtěl zmínit, že fotbalově organizován jsem od roku 1971, proto můžu posoudit, jak významná změna ve fotbale nastala. I když jsem v té době pochopitelně nebyl rozhodčí, určitě jim tehdy „delegačenky“ chodily poštou, zápisy rozhodčího se vypisovaly na dvoulistech přes kopírák, posílaly se poštou  a registračky byly papírové, mnohostranné a opatřené hromadou razítek a fotkou, která měla tendenci se stále odlepovat. Nemluvě o martýriích při registraci hráčů, disciplinárním řízení, organizaci soutěží vůbec. To byla situace, která se moc nelišila od počátku fotbalu v 60. letech 19. století, která nám fotbal přinesla. I když od doby kopíráků došlo k výrazným změnám, Fotbalová r(e)voluce  2015 je naprosto zásadní kvalitativní skok, který budoucnost určitě ocení. Patří naprosto do naší elektronické doby a do fotbalu obzvlášť, protože tak široký záběr nemá žádný jiný sport. Upřímně se přiznávám, že jsem projektu moc nevěřil, považoval jsem jej minimálně za uspěchaný, teď však smekám. Drobnosti, které nesedly, nebo se nepodařily dotáhnout, na tom nic nemění, a je jen otázkou času k nápravě. Děkuji za FR(e).

 

Jak dlouho vykonáváš práci delegáta FAČR a jsi spokojen se současnou úrovní krajských rozhodčích?

 

Ve funkci delegáta působím od roku 2000, prošel jsem soutěžemi od IV. třídy  po MSFL, poznal jsem spoustu lidí od fotbalu. Pokud se týká současných krajských rozhodčích, je jejich složení logicky stejné, jak třeba před 40 lety – jsou mladí i starší, běhavější i ti „z kruhu“, talentovaní i trápící se. Ale, dle mého názoru, procentuální rozložení se přece jen od minulých dob změnilo – k lepšímu. Souvisí to určitě i se změnou životní úrovně, rozhodčí jsou informovanější, mají mnohem více příležitostí vidět na obrazovce své vzory, lépe komunikují,  jsou dobře vybavení. Nemalý podíl na tom však má určitě i práce KR KFS, mentoři z řad rozhodčích z vyšších soutěží, studium na speciálních školách (i vysokých). Záměrně nebudu nikoho jmenovat, ale myslím, že znovu máme talenty pro vysoké soutěže, třeba i pro odznak FIFA. Jsem rád, že k tomu přispěje i Fotbalová r(e)voluce. Nakonec si dovolím i odvážné tvrzení, že prostředí bez hrozby korupčních událostí, které dle mého názoru nyní na našich stadionech naprosto převládá, přispívá k prosazení se skutečně dobrých sudích.

Jak došlo k nabídce, aby jsi šel dělat předsedu komise rozhodčích OFS Vsetín?

 

Tady budu stručný – požádal mě o to Standa Volek, předseda OFS. Kdo pana Volka zná, tak dobře ví, že v jeho žilách koluje čistá fotbalová krev, a spolupráce s ním takto slibuje, že se nebudeme nudit.

 

Měl jsi dopředu přehled o fungování komise a počtu rozhodčích OFS Vsetín?

 

Rozhodčím jsem se stal před 30 lety právě na OFS Vsetín, proto by bylo hloupé odpovědět, že nevím, o co jde. Velmi si vážím všech, se kterými jsem se na svazu kdy setkal, někteří už bohužel nejsou mezi námi. Vesměs se jednalo a jedná o lidi, kteří se fotbalu upsali a věnovali mu své nejlepší roky. Pokud se týká počtu rozhodčích, je katastrofálně nízký. Je-li aktivních jen 20, z čehož třetina nemá celý víkendový čas blokován soudcováním, pak je to tristní.

 

Jaký je současný počet aktivních rozhodčích v našem okrese a jak velký je to podstav?

 

Jak jsem uvedl před chvílí, ať obracím seznam jakkoliv, víc než 20 nevidím. Z 80. ročníků narození je zde jen jeden, a ten ještě aktivně hraje. Podstav je to velký. Pokud se dívám na rozpis utkání na víkend, odehraje se cca 55 utkání. Je fakt, že z toho je cca 60 % žákovských, a tak je časový plán rozprostřen mezi oba celý víkendové dny. I tak však, kdyby se jen dva sudí omluvili, vychází tři zápasy na každého. Navíc, a to je pro mě hodně podstatné, by bylo dobré obsadit ještě místa asistentů rozhodčích na utkáních krajských soutěží. Podstatné je to hlavně proto, že zejména mladí rozhodčí tak mají možnost seznámit se s vyšší soutěží, po které určitě touží, i s kolegy z kraje či Moravy. Bohužel, kolegové z KR KFS řeší s počtem rozhodčích podobný problém. A tak se týden co týden řeší jediné – nejsou rozhodčí.

 

S jakou vizí a plány jdeš do čela komise rozhodčích?

 

Nedělám si žádné iluze, že se budou vždy rozhodčí po zápase objímat s hráči a funkcionáři obou oddílů, a že jim diváci budou aplaudovat. Práce rozhodčího je nevděčná, na hřišti je většinou sám a mnohdy jsou všichni proti němu. Je to na dlouhou debatu, proto krátce: vize – vyšší kredit rozhodčích, jejich vyšší úroveň, naplnění slova „soudce“. Plány – zvýšení počtu rozhodčích v OFS minimálně o 5 s jejich stálým doplňováním a „distribucí“ do kraje, odstranění negativních jevů, zejména netolerance alkoholu před a v průběhu utkání, zamezení jakéhokoliv podezření z korupce, lepší vybavení rozhodčích. Myslím, že tyto myšlenky jsou přijatelné všemi poctivými účastníky fotbalového hnutí, ve kterém pracují stovky lidí dobrovolně, na úkor volného času, rodiny, kteří si to od svazu, ztělesněného na utkání rozhodčími, určitě zaslouží.  A samozřejmě bych aspoň trochu chtěl navázat na obětavou práci mých předchůdců, kteří fotbal v okrese nenechali zaniknout. Koneckonců s některými z nich bych moc rád spolupracoval i nadále.

 

Jakým způsobem chce komise rozhodčích do budoucna rozšiřovat řady arbitrů?

 

Začínám, Martine, už teď. Prostřednictvím Tvého článku bych chtěl vyzvat kluky, ale koneckonců i holky, na věku moc nezáleží, ale nejlépe bývalé hráče, aby zvážili myšlenku stát se fotbalovým rozhodčím. Na rovinu – není to žádná zašívárna. Ovšem jsou zde i klady, a některé opravdu „k nezaplacení“: udržování si fyzičky, práce s lidmi, možnost ukázat organizační a řídící schopnosti, dobrý pocit z odvedené práce, profesní růst, a v neposlední řadě tedy i pár stovek na přilepšenou. Jako „náborový“ příspěvek poskytuje OFS dotaci na zakoupení vybavení, minimálně tuším 1 000 Kč. Rovněž odměna za utkání se od zmiňovaných „dřevních“ dob zvýšila, např. za řízení utkání III. třídy je odměna 400 Kč, cestovné vlastním vozem 5,- Kč/km. Další kroky ke zvýšení počtu rozhodčích vidím ve 3 rovinách: - zkvalitněním stávajících rozhodčích poroste vážnost této funkce a tím i zájem o ni - propagace v tisku a médiích, poukaz na slavné rozhodčí z našeho okresu, směřování do řad studentů (zajímavý přivýdělek) - nasměrování spolupráce s jednotlivými kluby na získávání fotbalistů, končících aktivní kariéru. Můžu slíbit, že za každého nového rozhodčího budeme vděčni a budeme se snažit jej, pokud to půjde.

 

Milan Palacký odvedl v letech 2015 - 2020 nelehkou a poctivou práci ve vedení komise rozhodčích OFS Vsetín. Informační portál www.valasskyfotbal.com mu tímto děkuje za výbornou spolupráci.