Rozhodčí

24.05.2022

Zápis ze zasedání komise rozhodčích OFS Vsetín

Komise rozhodčí OFS Vsetín přináší zápis ze svého pravidelného jednání.

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích 

č. 10/2021-22

 

Datum a místo konání: 17.5.2022, sídlo OFS Vsetín

 

Přítomni: René Stodůlka, Martin Straka, Stanislav Volek ml. 

Omluveni: Zdeněk Kneisl 

 

1. MONITORING UTKÁNÍ ŘÍZENÝCH ROZHODČÍMI ZAŘAZENÝMI DO MENTORSKÉHO PROGRAMU

 - KR vyhodnocovala poznatky dle zpráv DFA, kteří navštívili utkání, které řídili rozhodčí zařazení do Mentorského programu. Mimo jiné došlo k vyhodnocení videozáznamu z utkání. Materiál bude podrobně rozebrán v rámci následujícího VPR KFS Zlín a na letním semináři rozhodčích OFS Vsetín.

 

2. ROZHODČÍ NOVÁČCI :

- Na Listinu rozhodčích OFS Vsetín, byli doplněni dva noví rozhodčí p. Hasalík a p. Štěpán. Svá první utkání odřídili pod dohledem DFA OFS Vsetín a členů KR OFS Vsetín.

 

3. ZÁJEMCI O FUNKCI ROZHODČÍHO :

- V rámci kampaně CHCI PÍSKAT se přihlásil nový zájemce o funkci rozhodčího. Se zájemcem byl proveden úvodní pohovor a bude pozván na VPR OFS Vsetín, při kterém proběhne úvodní školení rozhodčího.

 

4. KONTROLA ZÁPISU O UTKÁNÍ

- KR provedla kontrolu zápisu o utkání za období 9.4.2022 – 8.5.2022, drobné administrativní nedostatky budou sděleny dotyčným rozhodčím prostřednictvím e-mailu.

 

5. VPR KFS ZLÍN

- Vytipovaným rozhodčím OFS Vsetín byla zaslána pozvánka na VPR KFS Zlín, který proběhne ve dnech 3.-4.6.2022 v Brumově.

 

6. VYTIPOVANÍ ROZHODČÍ NA POSTUP DO KFS ZLÍN

- Předseda KR předložil KR seznam vytipovaných rozhodčích OFS Vsetín k postupu do KFS Zlín. Tito rozhodčí budou do konce jarní části SR 2O21/22 monitorování prostřednictvím DFA a členů KR a zároveň se však bude vyhodnocovat i účast na VPR a výsledek z plánovaných fyzických testů a testů z PF, které proběhnou během měsíce června. Podrobné informace budou rozhodčím zaslány.

 

7. VPR OFS Vsetín

- KR se zabývala předběžným programem VPR OFS Vsetín, které proběhne v rámci příštího zasedání KR OFS Vsetín.

 

8. DELEGÁTI KFS ZLÍN OFS ZLÍN

 - KR OFS Vsetín požádala předsedu KR KFS Zlín o možnosti využití delegátů KFS Zlín na vytipovaných utkáních soutěží OFS Vsetín. Této žádosti bylo vyhověno.

 

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích