Rozhodčí

06.07.2022

Zápis z jednání komise rozhodčích OFS Vsetín

Přinášíme zápis z posledního jednání komise rozhodčích OFS Vsetín.

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích

č. 11/2021-22

 

Datum a místo konání: 23.6.2022, sídlo OFS Vsetín

 

Přítomni: René Stodůlka, Zdeněk Kneisl, Stanislav Volek ml.

Omluveni: Martin Straka

Hosté : Pavel Březík

 

 

 

1. VPR KFS ZLÍN

Ve dnech 3.6. a 4.6. proběhl v Brumově dvoudenní VPR KFS Zlín. Z rozhodčích OFS Vsetín se VPR zúčastnili rozhodčí Kovář, Orság, Ščotka.

2. TABULKA ROZHODČÍCH A TRESTNÉ BODY

Členové KR OFS Vsetín provedou kontrolu zápisů o utkání za dané období. Zároveň bude zpracován souhrn známek od DFA, kteří navštívili utkání soutěží OFS Vsetín a bude zaznamenán do konečné tabulky rozhodčích.

3. ZPRÁVY DFA OFS VSETÍN

KR se zabývala vyhodnocením zpráv DFA z jarní části SR 2021/22. Ze zpráv DFA bude vytvořen souhrnný materiál, který bude dál rozhodčím prezentován během letního semináře rozhodčích OFS Vsetín.

4. NAVRŽENÍ ROZHODČÍ K POSTUPU DO SOUTĚŽÍ KFS ZLÍN

KR OFS Vsetín reagovala na žádost předsedy KR KFS Zlín o zaslání jmen rozhodčích OFS Vsetín s návrhem o jejich zařazení na nominační listinu R KFS Zlín.

KR OFS Vsetín navrhuje tyto rozhodčí: Marek Filák, Lukáš Kovář, Ondřej Perutka

Uvedení rozhodčí absolvovali cvičné fyzické testy s požadovanými limity KR KFS Zlín za účasti členů KR OFS Vsetín. Všichni navržení rozhodčí fyzické testy splnili.

KR KFS Zlín pozve tyto rozhodčí na seminář rozhodčích, který proběhne dne 5.8.2022 na atletickém stadionu v Holešově. Po splnění předepsaných náležitostí budou zařazeni na listinu rozhodčích KFS Zlín.

5. LETNÍ SEMINÁŘ ROZHODČÍCH A DFA OFS VSETÍN

Předseda KR předložil komisi předběžný návrh programu letního semináře R a DFA OFS Vsetín. Seminář proběhne v měsíci srpnu. Pozvánka včetně programu semináře bude rozhodčím zaslána prostřednictvím e-mailu. Součástí letního semináře budou opět i fyzické prověrky pro rozhodčí do 35-ti let.

 

 

 

 

 

René Stodůlka v.r.

předseda Komise rozhodčích