Rozhodčí

02.08.2022

Pozvánka na seminář rozhodčích a delegátů OFS Vsetín. Noví zájemci jsou vítáni!

6. srpna se v Liptále uskuteční předsezonní seminář rozhodčích a delegátů OFS Vsetín. Noví zájemci jsou vítáni.

PROGRAM SEMINÁŘE R A DFA OFS    VSETÍN 

sobota 6. srpna - areál hřiště Liptál

 

8:30 Sraz a prezence (R do 35-ti let)

9:00 – 9:30 Fyzické testy (FIFA fintess test)

 

9:15 Sraz a prezence R nad 35 let a DFA 

9:45 - 10:30 Zhodnocení SR 2021/22 

10:30 - 10:45 Změny PF 

10:45 - 11:15 Popis přestupků – videotest  

11:30 - 12:00 Test z PF 

12:00 - 12:45 Oběd

12:45 - 14:00 Videorozbory 

14:00 - 14:15 Zhodnocení a závěr semináře  

 

Komise rozhodčích vítá všechny nové zájemce o funkci rozhodčího, kteří mohou nna seminář ddorazit!