Okresní přebor

20.09.2022

FC Zubří se podařilo získat další významnou dotaci!

Našemu fotbalovému oddílu FC Zubří se dne 15.9. podařilo získat dotaci ve výši 1.630.728,-Kč, která bude použita na dokončení LED umělého osvětlení hřiště s umělým povrchem a na vybudování skladových prostor.

LED světelná technologie v současnosti patří mezi nejúspornější formy osvětlení.
Hřiště s umělým povrchem se otevřelo v roce 2020 a od té doby slouží nejen FC Zubří, ale i široké veřejnosti. Fotbal v Zubří získává na oblibě, v současnosti máme tým fotbalové školičky, 3 týmy mladší přípravky, starší přípravku, starší žáky a mužstvo mužů.
Díky získané dotaci a vybudování umělého osvětlení se tak výrazně prodlouží možnost využití hřiště od podzimu do jara, kdy mnohdy jsou přijatelné teploty, ale je brzy tma.
Na závěr mi dovolte poděkovat výkonnému výboru FC Zubří a městu Zubří za pomoc a podporu, kterou jsme potřebovali k získání dotace.

Předseda FC Zubří

Robert Jurajda