Komplexní developerská činnost Přes 80 realizovaných projektů, 20 let působnosti na českém i slovenském trhu.

Dozvědět se více
OFS Vsetín

07.01.2021

Vybíráme paragrafy 6 a 7 soutěžního řádu - Hodnocení pořadí, sestupy a postupy v případě nedohrané sezony

Vybíráme ze soutěžního řádu FAČR, přílohy 6 - pravidla proti šíření nemoci covid - 19.

Paragraf 6 - Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního ročníku

1. V případě, že všechna družstva v soutěži neodehrají stejný počet utkání, rozhoduje o
pořadí postupně vyšší podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání; takto
vypočtený koeficient zaokrouhlený na tři desetinná místa se považuje za počet bodů.

2. V případě shodného počtu bodů více družstev, která odehrála shodný počet utkání a
současně odehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí
postupně:

a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
c) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
d) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
e) vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
f) los.

3. V případě shodného počtu bodů více družstev, která neodehrála shodný počet utkání a
současně odehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí
postupně:

a) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
c) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
d) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
e) vyšší podíl z počtu vstřelených branek v soutěži a počtu odehraných soutěžních
utkání;
f) los.

4. V případě shodného počtu bodů více družstev, která odehrála shodný počet utkání a
současně neodehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí
postupně: 

a) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
b) vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
c) los.

5. V případě shodného počtu bodů více družstev, která neodehrála shodný počet utkání a
současně neodehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí
postupně: 

a) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
b) vyšší podíl z počtu vstřelených branek a počtu odehraných utkání v soutěži;
c) los.

Paragraf 7 - Ukončení soutěžního ročníku, postupy a sestupy

1. Ukončit soutěžní ročník v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání je
oprávněn pouze Výkonný výbor FAČR a v případě profesionálních soutěží řídící orgán
těchto soutěží.

2. Ustanovení § 19 Soutěžního řádu o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud
se v soutěži do ukončení soutěžního ročníku odehraje více než polovina všech
plánovaných utkání; tím není dotčeno ustanovení § 21 o doplňování míst v soutěžích.

3. V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu svých plánovaných utkání,
nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení pořadí umístilo na
místě spojeném s právem postupu.

4. Výkonný výbor FAČR je oprávněn na návrh Sekretariátu FAČR v důsledku odlišného
počtu odehraných utkání v přímo navazujících soutěžích stanovit i jiné pravidlo pro
aplikaci postupů a sestupů podle odstavce 2 a 3.

5. Rozpis profesionální soutěže může obsahovat jiná kritéria pro určení, zda se použije
ustanovení § 19 Soutěžního řádu o postupech a sestupech, a to zejména jiný počet
utkání, než je stanoven v odstavci 1 a 2 s tím, že II. Liga a Česká fotbalová liga a
Moravskoslezská fotbalová liga jsou povinny umožnit vzájemné postupy a/nebo sestupy
v případě splnění kritérií družstva pro postup/sestup