OFS Vsetín

27.07.2015

ÚZ OFS Vsetín - 27. 7. 2015

Dle § 6 přílohy č.2 Soutěžního řádu v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době se pro určení vítěze budou provádět kopy ze značky pokutového kopu dle Pravidel fotbalu, (5 sérií) , v utkání ml. žáků pak ze vzdálenosti 8 metrů. (3 série)   Hokejové střídání – je povoleno u všech soutěží mládeže.   Vetace rozhodčích se ruší.   Zadání soupisky družstva – pro oddíly s B mužstvy Po přihlášení administrátora do systému is.fotbal.cz v položce „Rychlé odkazy“ – Družstva klubu – přehled družstev – soupiska PODZIM – potvrdit soupisku. Soupiska musí být uložena nejpozději ve středu před 1. mistrovským utkáním mužstva, tj. do středy 5. srpna 2015, soupisku žáků pak do 19. srpna 2015 Ze soupisky můžou za B mužstvo nastoupit pouze dva hráči. Hráč uvedený na soupisce musí odehrát v podzimní části v minimálně třech utkáních alespoň třicet minut za A mužstvo.

Dle § 6 přílohy č.2 Soutěžního řádu v případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době se pro určení vítěze budou provádět kopy ze značky pokutového kopu dle Pravidel fotbalu, (5 sérií) , v utkání ml. žáků pak ze vzdálenosti 8 metrů. (3 série)

 

Hokejové střídání – je povoleno u všech soutěží mládeže.

 

Vetace rozhodčích se ruší.

 

Zadání soupisky družstva – pro oddíly s B mužstvy

Po přihlášení administrátora do systému is.fotbal.cz v položce „Rychlé odkazy“ – Družstva klubu – přehled družstev – soupiska PODZIM – potvrdit soupisku. Soupiska musí být uložena nejpozději ve středu před 1. mistrovským utkáním mužstva, tj. do středy 5. srpna 2015, soupisku žáků pak do 19. srpna 2015

Ze soupisky můžou za B mužstvo nastoupit pouze dva hráči. Hráč uvedený na soupisce musí odehrát v podzimní části v minimálně třech utkáních alespoň třicet minut za A mužstvo.

Přehled hráčů družstva – nahrazuje registrační průkazy

Listina hráčů – po přihlášení administrátora do systému is.fotbal.cz v položce „Rychlé odkazy“ – Listina hráčů

Vyberete všechny hráče jednotlivých družstev (mužuže, dorostence, žáky) vytištěné předkládáte při výpadku internetu nebo při konfrontaci

 

Lékařské prohlídky

  1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
  2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“
  3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.

 

Hlášenky utkání – 21 dnů před utkáním si může pořádající oddíl změnit začátek a den utkání (ze So na NE a obráceně) bez souhlasu soupeře. Hlášenku zašle soupeři na vědomí a na sekretariát Zl KFS.

 

Změny termínu v době kratší než 21 dnů podléhá schválení soupeře. Dohody zasílejte na e-mail ofs.vsetin@seznam.cz   - dohody doručené po nominaci rozhodčích budou zpoplatňovány.

 

Zápis o utkání

Přístup pro vyplňování zápisu o utkání bude mít administrátor klubu 3 dny před termínem utkání.

Systém is.fotbal.cz zatím nedokáže kontrolovat ročníky narození hráčů – pozor při vyplňování zápisu o utkání u mládeže.

 

Výsledky utkání se nehlásí, po skončení utkání budou okamžitě k nahlédnutí v systému. Pouze při výpadku internetu odešle výsledek spolu se střelci zprávou SMS na číslo 734 760 582

 

náhradní zápis o utkání“, využívejte v  případě poruchy internetu v místě utkání – oddíly jsou povinny vyplnit náhradní zápis o utkání. Pořádající oddíl poté vloží zápis do systému a následně odešle řídicímu orgánu soutěže.

STK

NAHLÁŠENÉ TURNAJE

TJ Police – Polický pohár mužů 25.7.od 12:30

Tatran Janová – Memoriál Antonína Soukupa muži + staří páni 1.8.2015

 

SCHVÁLENÉ ZMĚNY TERMÍNŮ

soutěž čís.utk. domácí   hosté starý termín nový termín důvod
OP muži A1A0105 Choryně - Poličná NE 09.08 16:30 SO 08.08 16:30 dohoda oddílů
III.tř.M A2A0104 Růžďka - Ústí SO 08.08 16:30 NE 09.08 10:00 dohoda oddílů
III.tř.M A2A0205 Kelč B - Růžďka NE 16.08 16:30 ST 28.10 14:00 dohoda oddílů
III.tř.M A2A0206 Střelná   Zubří B NE 16.08 15:30 SO 15.08 16:30 dohoda oddílů
III.tř.M A2A0303 Růžďka - Střelná SO 22.08 16:30 NE 23.08 10:00 dohoda oddílů
III.tř.M A2A0601 Krhová A - Val.Senice SO 12.09 15:00 NE 13.09 15:00 hlášenka
III.tř.M A2A1001 Krhová A - Kelč B SO 10.10 14:30 NE 11.10 14:30 hlášenka
III.tř.M A2A1201 Krhová A - Střelná SO 24.10 14:00 NE 25.10 14:00 hlášenka
IV.tř M A3A0306 Krhová B - Študlov NE 23.08 15:00 SO 22.08 15:00 hlášenka
IV.tř M A3A0903 Krhová B - Police NE 04.10 15:00 SO 03.10 15:00 hlášenka
IV.tř M A3A1102 Krhová B - Lačnov NE 18.10 14:00 SO 17.10 14:00 hlášenka

 

FK Vigantice – dorost vše NE 10:00, mladší žáci vše SO 10:00, starší přípravky vše NE 13:30

Horní Bečva odhlášeno družstvo dorostu a přihlášeno družstvo mužů B (zařazeno do IV.tř M )

logo-facr-vsetin-260x200

Mgr. Martin Němec