Komplexní developerská činnost Přes 80 realizovaných projektů, 20 let působnosti na českém i slovenském trhu.

Dozvědět se více
OFS Vsetín

13.03.2019

Proběhla řádná valná hromada a jarní aktiv klubů OFS Vsetín

Na Vsetíně proběhla v pondělí 11. března nevolební valná hromada jarní aktiv klubů OFS Vsetín.

Byla založena nová tradice – ocenění „FOTBALOVÁ OSOBNOST VALAŠSKA“ za celoživotní činnost ve fotbale

 

Letos obdrželi tuto plaketu u příležitosti životních výročí:  

 

  • Lubomír Kovář (Střítež)
  • Alois Vašků (Střelná)
  • František Světlík (Vsetín)

 

Oddíly mohou zasílat návrhy na cenu pro rok 2020.

 

PLÁNOVANÉ AKCE OFS VSETÍN  (jaro + nový ročník)

  • semináře školení první pomoci.

 

  • podpora mládeže v roce 2019 - dle finančních možností finančně podpoříme aktivních účastníky soutěží KFS a OFS v kategorii dorostu.

 

  • pro ročník 2019/20 navrhujeme opakované střídání v soutěžích dospělých - to bude zahrnuto v přihlášce do soutěží. Původní záměr byl zavést to pouze ve IV.třídě, ale necháme na zvážení oddílům, možnost je zavedení ve všech okresních soutěžích.

 

  • v ročníku 2019/20  si budou moci oddíly vybrat ze čtyř hracích časů v soutěžích dospělých - ÚZM, 3 h před ÚZM, 10:00, 10:15.

 

  • návrh na eliminaci astronomických výsledků v soutěžích přípravek od sezóny 2019/20 - nechceme úplně zrušit výsledky. V okamžiku,  kdy rozdíl skóre dosáhne 10 branek se další branky neevidují a do systému se uvede tento výsledek. Oficiální tabulky soutěží a nejlepší střelce branek v dlouhodobé soutěži se nezveřejňují s výjimkou jsou v zimní ligy a závěrečné turnaje o přeborníka okresu. Tam budou vyhodnocena nejlepší družstva, jednotliví hráči, střelci i brankáři.

 

INFORMACE O FINANCOVÁNÍ  ZE STRANY FAČR a STÁTU

Peníze které obdrží FAČR od MŠMT, nelze dle pravidel ministerstva přeposílat ve formě dalších dotací přímo klubům, k tomu slouží program Můj klub, což jsou zjednodušeně řečeno peníze, které proudily klubům dříve prostřednictvím svazu, proto proběhne jako loni financování rozhodčích FAČRem.  

o v r.2018 to stálo cca 100 mil.korun – výhodou je odbourání administrativy ze strany oddílů (žádné vyúčtování)

o oddíly které by byly tímto systémem poškozeny obdrží kompenzaci od FAČR. Pro ně bude uvolněno cca 7 milionů Kč, které budou převedeny oddílu bez nutnosti vyúčtování

 

Z peněz na činnost OFS jsou také financovány akce s přímým dopadem na kluby:

1. organizujeme řízení soutěží bez zavedení startovného na rozdíl od jiných okresů

2. hradí se halové turnaje mládeže (nájmy, rozhodčí, poháry, medaile, věcné ceny účastníkům)

3. příspěvek pořadatelům na letní turnaje mládeže 

4. hradí se kompletně letní přebornické turnaje (nájmy, rozhodčí, medaile, věcné ceny účastníkům)

5. spolufinancují se kemp talentované mládeže a brankářská škola 

 

 

INFORMACE O POČTECH DRUŽSTEV SPADAJÍCÍCH POD OFS VSETÍN

 

Pod OFS Vsetín spadá 58 oddílů. 

skladba družstev je následující:

 

Muži 61 družstev -  ŘKM 2  

   KFS 24 (1x „B“)  

   OFS 35 (z toho 1 sdružené družstvo a 6x“B“)

 

V mládeži mimo oddíly Vsetína a Val.Meziříčí A, která mají mládežnická družstva v ligových a moravských soutěžích máme v krajských o okresních soutěžích tyto počty družstev:

 

Dorost 13 družstev - KFS  6  OFS 7 (+ SK Vlčovice)

Starší žáci 16 družstev - KFS  3   OFS 13 z toho 7 sdružených (+ SK Hranice) 

Mladší žáci 19 družstev  - KFS  3  OFS 16 z toho 4 sdružená

Starší přípravky 29 družstev vše v OFS 

Mladší přípravky 36 družstev vše v OFS

-------------------------------------------------

Celkem mládež     113 družstev KFS 12  OFS 101