Staňte se generálním partnerem portálu Valašský fotbal Partnerstvím získáte exkluzivní plochu pro Vaši inzerci

Dozvědět se více
OFS Vsetín

04.06.2021

OFS Vsetín - Základní informace k novému soutěžnímu ročníku 2021/2022

OFS Vsetín přináší důležité informace nejen ohledně přihlášek do soutěží na sezonu 2021/2022.

Přihlášky do SR 2021/22:

Žádáme o řádné vyplnění a zaslání nejpozději do pátku 25.června 2021. Preferujeme kvalitně naskenované přihlášky na ofs.vsetin@seznam.cz  nebo osobně po předchozí telefonické domluvě ( 734 760 582).

 

Postup mimo pořadí:

V přpadě nabídky postupu postupu do vyšší soutěže na uvolněné místo po nepřihlášeném oddílu schváli VV jako rozhodující kritérium vyšší počet získaných bodů v poměru na jedno odehrané utkání v předčasně ukončené sezóně 2020/21.

 

Start nového soutěžního ročníku je plánován na 21.-22.srpna úvodním kolem „Okresního přeboru mužů“

 

Systém ostatních soutěží bude navržen a přizpůsoben podle počtu přihlášených družstev a představen oddílům a dán k odsouhlasení začátkem července. Bude samozřejmě zohledněno sportovní (výkonnostní) i ekońomické hledisko (vzdálenosti) a hledán mezi nimi kompromis. Jakékoliv vaše návrhy a připomínky uveďte v přihlášce. O datu a místu a způsobu konání předsezónního aktivu nebo jednotlivých setkání dle kategoriií bude rozhodnuto dle aktuální situace a oznámeno s dostatečným předstihem.

 

Penaltový rozstřel:

Po jeho zrušení v krajských soutěžích VV OFS Vsetín doporučil STK  nepokračovat v penaltových rozstřelech v případě nerozhodného výsledku, dle diskuse na Valné hromadě jste ještě oslovení v přihlášce k vašemu oficíálnímu vyjádření.  

 

Start starších hráčů v mladší kategorii:

Vzhledem k téměř rok a půl pauze plánuje VV umožnit start o rok starších hráčů v  jejich původní kategorii. Momentálně zjišťujeme, jak to legislativně správně ošetřit a zvažujeme kolika hráčům to v jednom zápase umožnit. O konečné variantě budete včas informováni. 

 

TERMÍNY SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH, ZE KTERÝCH JE MOŽNÉ VYBRAT HRACÍ ČAS UTKÁNÍ

SO, NE  10:00, 10:15, 3 h před ÚZM, ÚZM

TERMÍNY SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE ZE KTERÝCH JE MOŽNÉ VYBRAT HRACÍ ČAS UTKÁNÍ

OP dorost:  SO, NE  10:00, 10:15, 3 h před ÚZM

OP starší žáci:  SO, NE  10:00, 10:15, 3 h před ÚZM

 

SDRUŽENÁ DRUŽSTVA s B mužstvem:

Oddíl, který má ve vyšší soutěži A mužstvo dané kategorie, může vytvořit B družstvo jako sdružené družstvo s jiným oddílem v nižší soutěži. Např. sd Horní B/Dolní. Sdružené družstvo se bude řídit pravidly pro činnost B družstev a tým bude mít k dispozici soupisku A mužstva, ze které může nastoupit jeden hráč. Sdružené družstvo bude moci využívat hřiště obou oddílů. Plochu, na které se bude hrát, uvedete v přihlášce do soutěží nebo hlášence před začátkem sezóny. Pro změnu hřiště v  průběhu soutěže platí stejná pravidla jako při změně termínu – pouze se změna hřiště nebude zpoplatňovat.

 

OPAKOVANÉ STŘÍDÁNÍ:

Platí v soutěžích mládeže a nejnižší soutěži mužů za pravidel vydaných v RS