Divize E

13.09.2022

Proč fotbalový Vsetín pořád prohrává na tamní radnici s hokejem?

Pod tlakem vývoje cen pronájmů travnaté plochy a vývoje dramaticky se zvyšujících plateb za energie v městských sportovištích podal FC Vsetín „Žádost o individuální dotaci“ do Rady města Vsetín.

Na pokrytí plateb, které musíme odvádět Vsetínské sportovní. Pan ředitel Vsetínské sportovní před podáním žádosti potvrdil: „Ano, to jsou fotbalem oprávněné požadavky, my tyto navýšené peníze budeme chtít po fotbalu“. Žádost ve stejném smyslu podal před časem i vsetínský hokej a jak je na Vsetíně zvykem okamžitě, bez mrknutím oka, mu byly miliony odsouhlaseny. Naší žádosti (a žádosti plaveckého oddílu) na Radě města dne 7. září nebylo vyhověno s tím, že když se přidá fotbalu, přijdou i další sporty.

 

Ptáme se: „A co je na tom špatného, v dnešní napjaté době?“. Pokud je některý oddíl ve finanční tísni a předloží oprávněnou individuální žádost, nechť rada města a následně zastupitelsvo hlasují, rozhodnou a onomu oddílu dají jasný signál. Nechť se posoudí každá individuální žádost.

 

Naše žádost dopadla tak, že se údajně má probrat na Sportovní komisi. Ať se členové komise vyjádří a dají metodiku jak postupovat, pokud se ozvou v souvislosti s energiemi ještě další kluby. 1 den před zastupitelstvem, 4 dny před volbami se bude hledat metodika!? Když se neví kdo za dva týdny bude sedět na radnici.

 

Bylo by to logické, kdyby bylo měřeno všem stejně a ne aby byl jen jeden sport na Vsetíně prioritní, jeho žádosti se posuzovaly mimo sytém a ostatní byly brány na hůl, k jejich žádostem nebylo nahlíženo stejně. Nebo pokud to tak je, ať to radnice řekne jasně a na rovinu: „Na Vsetíně bude jen jeden sport masivně finančně podporován (hokej, 75% všech sportovních peněz) a vy ostatní sporty se nerozvíjejte takovým tempem, nejsou na vás peníze“. A vedení oddílů hned ví na čem je a od toho se odrazí k další (ne)činnosti.

 

Cítíme po středě ohromné zklamání, rozčarování a velkou nejistou co bude dál. Rada města naší žádost neposunula vůbec do zastupitelstva (20. září), vzhledem k následným volbám je otázka co bude po nich. Ve čtvrtek byl svolán výkonný výbor klubu, který 4 hodiny hledal cesty. Protože se však podle zákona musíme chovat jako vzorní hospodáři a nedělat dluhy, nezbývá než v tuto chvíli ukončit k dnešnímu dni fungování na travnaté ploše na Tyršovce, kde za každou hodinu užívání hřiště musíme platit do Vsetínské sportovní 880,- Kč. A je jedno jestli je tam 5 dětí nebo 50 hráčů. Účtovaná je plná cena. Peníze na pronájmy trávy v tuto chvíli došly. Tečka. Nejsou.

 

Individuální žádost na pronájmy a energie v této chvíli nebyla schválena, nebyla postoupena do zastupitelstva k hlasování.
Žádali jsme řádově o nevelké statisíce, aby mohly dál bez změn sportovat stovky dětí v klubu. Marně, zatím. Ale na druhé straně město platí milionové částky za TYTO naprosto zbytečné ohavnosti.
Je nám z toho všeho velmi smutno.

 

Od dneška se všechny kategorie FC Vsetín stěhují k tréninkům Pod Pecník a na Sychrov. Na příští týden jsme přepracovali plány sportovišť. Všichni se stěhujeme na umělky, kde nemusíme platit hodinové nájmy hracích ploch. A co bude dál, je zatím velký otazník. Bohužel. Rozhodovat se bude až po volbách, zda-li vůbec.

 

Výkonný výbor FC Vsetín